گت بلاگز سهامی خاص مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس شرکت سهامی خاص 708900564

شرکت مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس مدیر علی گودرزوند چگینی شماره ثبت 258480 خدمات ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – حفظ و نگهداریفضای سبز – امور گیاهپزشکی – واردات و صادرات

ردیف:564
نام شرکت:مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:علی گودرزوند چگینی
شماره نظام مهندسی:708900564
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126707938
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – حفظ و نگهداریفضای سبز – امور گیاهپزشکی – واردات و صادرات
شماره ثبت:258480
تاریخ ثبت:1384/08/15
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:اتوبان آزادگان
خیابان اصلی2:احمد آباد مستوفی
خیابان فرعی:حسن آباد
کوچه:با هنر
پلاک:6

شرکت مهندسی ترویج پیک کشاورزی پارس مدیر علی گودرزوند چگینی شماره ثبت 258480 خدمات ترویج کشاورزی و منابع طبیعی – حفظ و نگهداریفضای سبز – امور گیاهپزشکی – واردات و صادرات

واحد:اول
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1389/12/03

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs