گت بلاگز سهامی خاص فلات ایرانیان زمین شرکت سهامی خاص 708600171

شرکت فلات ایرانیان زمین مدیر حسین مومنی شماره ثبت 312397 پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها

ردیف:171
نام شرکت:فلات ایرانیان زمین
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:حسین مومنی
شماره نظام مهندسی:708600171
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها
شماره ثبت:312397
تاریخ ثبت:1386/09/28
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خزانه-فلاح
خیابان اصلی2:20 متری ابوذر
خیابان فرعی:میدان مقدم
کوچه:
پلاک:174

شرکت فلات ایرانیان زمین مدیر حسین مومنی شماره ثبت 312397 پرورش ماهیان زینتی-پرورش آبزیان-تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی-طراحی و اجرای فضایی سبز-تولید نهال و میوه-طراحی و اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار-مشاوره در کلیه امور کشاورزی-خدمات کشاورزی-شرکت در مناقصات و مزایده ها

واحد:طبقه دوم
تلفن1:0261-2244199
آدرس2:کرج-خ فاطمیه-پشت دبیرستان دهخدا
تلفن2:
فاکس:0261-2224253
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/29

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs