گت بلاگز سهامی خاص دهکده سبز فرح بخش شرکت سهامی خاص 708700215

شرکت دهکده سبز فرح بخش مدیر گیتی فرحبخشیان شماره ثبت 81 خدمات کشاورزی شامل دامپروری راه اندازی کشت و صنعت و احداث مزارع فضای سبز و گلخانه ها-تولید و گواهی انواع نهال و بذر گل و گیاهان دارویی و نهالهای مثمر و غیرمثمر-مبارزه با آفات و بیماریها-احداث کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت-آبیاری-صنایع غذایی

ردیف:215
نام شرکت:دهکده سبز فرح بخش
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:گیتی فرحبخشیان
شماره نظام مهندسی:708700215
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121141137
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی شامل دامپروری راه اندازی کشت و صنعت و احداث مزارع فضای سبز و گلخانه ها-تولید و گواهی انواع نهال و بذر گل و گیاهان دارویی و نهالهای مثمر و غیرمثمر-مبارزه با آفات و بیماریها-احداث کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت-آبیاری-صنایع غذایی
شماره ثبت:81
تاریخ ثبت:1385/09/26
استان:تهران
شهر:کرج
خیابان اصلی1:اشتهارد
خیابان اصلی2:روستای ایپک-جاده قوزلو آهنگران
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:جنب دستمال کاغذی

شرکت دهکده سبز فرح بخش مدیر گیتی فرحبخشیان شماره ثبت 81 خدمات کشاورزی شامل دامپروری راه اندازی کشت و صنعت و احداث مزارع فضای سبز و گلخانه ها-تولید و گواهی انواع نهال و بذر گل و گیاهان دارویی و نهالهای مثمر و غیرمثمر-مبارزه با آفات و بیماریها-احداث کارخانجات مرتبط با موضوع شرکت-آبیاری-صنایع غذایی

واحد:-
تلفن1:88747172
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88766715
کدپستی:
شروع عضویت:1387/04/08

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs