گت بلاگز سهامی خاص خدمات مشاوره و فنی مهندسی بهین زرع پایدار شرکت سهامی خاص 709100751

شرکت خدمات مشاوره و فنی مهندسی بهین زرع پایدار مدیر فاطمه میری شماره ثبت 431231 خدمات مشاوره کشاورزی

ردیف:751
نام شرکت:خدمات مشاوره و فنی مهندسی بهین زرع پایدار
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:فاطمه میری
شماره نظام مهندسی:709100751
تلفن همراه مدیرعامل 1:9370964366
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره کشاورزی
شماره ثبت:431231
تاریخ ثبت:1391/08/21
استان:تهران
شهر:ری
خیابان اصلی1:حسن آباد
خیابان اصلی2:بلوار امام خمینی
خیابان فرعی:شهید قمی
کوچه:ایلانلو
پلاک:42

شرکت خدمات مشاوره و فنی مهندسی بهین زرع پایدار مدیر فاطمه میری شماره ثبت 431231 خدمات مشاوره کشاورزی

واحد:1
تلفن1:2156228260
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/09/08

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: