گت بلاگز سهامی خاص خاک آزما نگین شرکت سهامی خاص 708800385

شرکت خاک آزما نگین مدیر محمدعلی مرشدی شماره ثبت 118181 ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات

ردیف:385
نام شرکت: خاک آزما نگین
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:محمدعلی مرشدی
شماره نظام مهندسی:708800385
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124922665
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات
شماره ثبت:118181
تاریخ ثبت:1374/09/16
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:مصطفی خمینی
خیابان اصلی2:جنب فضای سبز
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:121

شرکت خاک آزما نگین مدیر محمدعلی مرشدی شماره ثبت 118181 ارائه خدمات مشاوره ای و اجرائی در زمینه خاک و گیاه و محیط زست -طراحی باغ،پارک،فضای سبز،زهکشی و کلیه خدمات مشابه-آزمایشگاه خاک و آب-خدمات کشاورزی-صادرات و واردات

واحد:-
تلفن1:2251829
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:2251829
کدپستی:
شروع عضویت:1388/10/01

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs