گت بلاگز سهامی خاص تامیر گستر پارس شرکت سهامی خاص 709000683

شرکت تامیر گستر پارس مدیر افشین اسمعیلی فر شماره ثبت 417715 زمینه تولیدات گلخانه ای ، باغی ، دامی و کشاورزی و فرآورده های غذایی حاصله از صنایع تبدیلی نهاده های کشاورزی ، ماشینها ، ادات کشاورزی و تاسیسات آبیاری

ردیف:683
نام شرکت:تامیر گستر پارس
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:افشین اسمعیلی فر
شماره نظام مهندسی:709000683
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121875103
تلفن همراه مدیرعامل 2:9123357780
موضوع فعالیت:زمینه تولیدات گلخانه ای ، باغی ، دامی و کشاورزی و فرآورده های غذایی حاصله از صنایع تبدیلی نهاده های کشاورزی ، ماشینها ، ادات کشاورزی و تاسیسات آبیاری
شماره ثبت:417715
تاریخ ثبت:1390/08/17
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خیابان آزادی
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:308

شرکت تامیر گستر پارس مدیر افشین اسمعیلی فر شماره ثبت 417715 زمینه تولیدات گلخانه ای ، باغی ، دامی و کشاورزی و فرآورده های غذایی حاصله از صنایع تبدیلی نهاده های کشاورزی ، ماشینها ، ادات کشاورزی و تاسیسات آبیاری

واحد:24
تلفن1:66846083-4
آدرس2:-
تلفن2:
فاکس:66846085
کدپستی:-
شروع عضویت:1390/09/26

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs