گت بلاگز سهامی خاص آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز شرکت سهامی خاص 708600169

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

ردیف:169
نام شرکت:آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:راهیل عبدی
شماره نظام مهندسی:708600169
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات
شماره ثبت:264379
تاریخ ثبت:1384/11/03
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:سیدجمال الدین اسدآبادی
خیابان اصلی2:نبش خ 13
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:برج پرشیا

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامی سبز مدیر راهیل عبدی شماره ثبت 264379 مشاوره و تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی اعم از گیاهان زینتی ،گلخانه ای ،زراعی و باغی و سم شناسی-خدمات سمپاشی برای باغات و زمینهای زراعی ،گلخانه ها و فضاهای سبزو …-خرید و فروش کلیه محصولات مجاز بازرگانی-اخذ وام ازکلیه موسسات داخلی و خارجی-صادرات و واردات

واحد:13-طبقه اول
تلفن1:88550364
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:88550364
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/24

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs