گت بلاگز سهامی خاص آزمایشگاه گیاهپزشکی حامیان دشت سبز شرکت سهامی خاص 708600165

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامیان دشت سبز مدیر تمنا بزرگی شماره ثبت 305738 طراحی و احداث فضای سبز-ارائه خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصه ها و مزایده ها-عرضه کلیه محصولات و فراورده های مجاز کشاورزی

ردیف:165
نام شرکت:آزمایشگاه گیاهپزشکی حامیان دشت سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:تمنا بزرگی
شماره نظام مهندسی:708600165
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و احداث فضای سبز-ارائه خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصه ها و مزایده ها-عرضه کلیه محصولات و فراورده های مجاز کشاورزی
شماره ثبت:305738
تاریخ ثبت:1386/07/23
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:پاسداران
خیابان اصلی2:انتهای شهید عراقی شمالی
خیابان فرعی:
کوچه:12متری سرو-نبش میدان گاهی
پلاک:8

شرکت آزمایشگاه گیاهپزشکی حامیان دشت سبز مدیر تمنا بزرگی شماره ثبت 305738 طراحی و احداث فضای سبز-ارائه خدمات گیاهپزشکی-خدمات کشاورزی-طراحی و اجرای سیتم های آبیاری تحت فشار-صادرات و واردات کلیه محصولات مجاز بازرگانی-شرکت در مناقصه ها و مزایده ها-عرضه کلیه محصولات و فراورده های مجاز کشاورزی

واحد:طبقه یک-سمت راست
تلفن1:22514109
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1386/11/17

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs