گت بلاگز سهامی خاص آرمان گرایان دنیای کشت شرکت سهامی خاص 708800345

شرکت آرمان گرایان دنیای کشت مدیر رباب حسینی کرندق شماره ثبت 928 خدمات مشاوره ای،آموزشی،طراحی و اجرای دوره های آموزشی ترویجی،دامپروری و زراعت و باغبانی-محوطه سازی-اجرای طرحهای کشاورزی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-مشاوره و خدمات تولیدات گیاهی-دامی و پرورش آبزیان-مدیریت زیست محیطی-کشاو.رزیو…-استقرار و گواهی فاقد استاندارد

ردیف:345
نام شرکت:آرمان گرایان دنیای کشت
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:رباب حسینی کرندق
شماره نظام مهندسی:708800345
تلفن همراه مدیرعامل 1:9372395154
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات مشاوره ای،آموزشی،طراحی و اجرای دوره های آموزشی ترویجی،دامپروری و زراعت و باغبانی-محوطه سازی-اجرای طرحهای کشاورزی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-مشاوره و خدمات تولیدات گیاهی-دامی و پرورش آبزیان-مدیریت زیست محیطی-کشاو.رزیو…-استقرار و گواهی فاقد استاندارد
شماره ثبت:928
تاریخ ثبت:1388/01/20
استان:تهران
شهر:رباط کریم
خیابان اصلی1:نسیم شهر
خیابان اصلی2:انتهای خشهدا
خیابان فرعی:-
کوچه:میلان یک
پلاک:49

شرکت آرمان گرایان دنیای کشت مدیر رباب حسینی کرندق شماره ثبت 928 خدمات مشاوره ای،آموزشی،طراحی و اجرای دوره های آموزشی ترویجی،دامپروری و زراعت و باغبانی-محوطه سازی-اجرای طرحهای کشاورزی-ایجاد و نگهداری فضای سبز-مشاوره و خدمات تولیدات گیاهی-دامی و پرورش آبزیان-مدیریت زیست محیطی-کشاو.رزیو…-استقرار و گواهی فاقد استاندارد

واحد:-
تلفن1:4222667
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:4222667
کدپستی:
شروع عضویت:1388/05/28

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs