گت بلاگز سهامی خاص آرمان بینش سبز شرکت سهامی خاص 709200815

شرکت آرمان بینش سبز مدیر پیام یاسائی شماره ثبت 428513 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

ردیف:815
نام شرکت:آرمان بینش سبز
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:پیام یاسائی
شماره نظام مهندسی:709200815
تلفن همراه مدیرعامل 1:9124855935
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات فنی و مهندسی کشاورزی
شماره ثبت:428513
تاریخ ثبت:1391/05/21
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:میدان نبوت
خیابان اصلی2:رضوان شرقی
خیابان فرعی:نبش میدان 32
کوچه:
پلاک:33

شرکت آرمان بینش سبز مدیر پیام یاسائی شماره ثبت 428513 خدمات فنی و مهندسی کشاورزی

واحد:5
تلفن1:77947089
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1392/03/06

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs