گت بلاگز سهامی خاص آرازگستر دماوند شرکت سهامی خاص 708700283

شرکت آرازگستر دماوند مدیر الناز نصیری پرمان شماره ثبت 1025 آب و خاک و محوطه سازی و آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-کشاورزی و دامپروری-شیلاتی-فضای سبز-دوره های آموزشی و ترویجی-تاسیسات آبی

ردیف:283
نام شرکت:آرازگستر دماوند
نوع شرکت:سهامی خاص
نام مدیر عامل:الناز نصیری پرمان
شماره نظام مهندسی:708700283
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آب و خاک و محوطه سازی و آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-کشاورزی و دامپروری-شیلاتی-فضای سبز-دوره های آموزشی و ترویجی-تاسیسات آبی
شماره ثبت:1025
تاریخ ثبت:1387/09/02
استان:تهران
شهر:دماوند
خیابان اصلی1:شهرک محک
خیابان اصلی2:حجربن عدی
خیابان فرعی:صدف 3
کوچه:-
پلاک:3

شرکت آرازگستر دماوند مدیر الناز نصیری پرمان شماره ثبت 1025 آب و خاک و محوطه سازی و آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-کشاورزی و دامپروری-شیلاتی-فضای سبز-دوره های آموزشی و ترویجی-تاسیسات آبی

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/11/06

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs