گت بلاگز تعاونی فن آوران سبز جوان شرکت تعاونی 708700236

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

ردیف:236
نام شرکت: فن آوران سبز جوان
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:احمد ایمانی
شماره نظام مهندسی:708700236
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127229279
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …
شماره ثبت:775
تاریخ ثبت:1386/06/25
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:دوراهی یبر
خیابان اصلی2:بلوار امام خمینی
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:88

شرکت فن آوران سبز جوان مدیر احمد ایمانی شماره ثبت 775 انجام خدمات فنی مهندسی کشاورزی-مکانیزاسیون و مشاوره در زمینه کشاورزی-اخذ وام قرض الحسنه و …

واحد:-
تلفن1:
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/6/13

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs