گت بلاگز تعاونی شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس شرکت تعاونی 709100734

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

ردیف:734
نام شرکت:شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سمیه نوین
شماره نظام مهندسی:709100734
تلفن همراه مدیرعامل 1:9195779173
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد
شماره ثبت:429965
تاریخ ثبت:1391/06/27
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:خاوران
خیابان اصلی2:شهرک امام رضا
خیابان فرعی:خاور شهر
کوچه:
پلاک:بلوک 8 غربی

شرکت شرکت تعاونی مبتکران سبز خلیج فارس مدیر سمیه نوین شماره ثبت 429965 پیمانکاری منابع طبیعیو جهاد

واحد:8
تلفن1:2133854063
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1391/07/08

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs