گت بلاگز تعاونی رباط کشت شرکت تعاونی 709100718

شرکت رباط کشت مدیر علی موحدی مهر شماره ثبت 373 کلیه امور کشاورزی

ردیف:718
نام شرکت:رباط کشت
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:علی موحدی مهر
شماره نظام مهندسی:709100718
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126384036
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:کلیه امور کشاورزی
شماره ثبت:373
تاریخ ثبت:1382/10/29
استان:تهران
شهر:رباط کریم
خیابان اصلی1:روستای امامزاده باقر
خیابان اصلی2:بعد از کانال شهید نواب
خیابان فرعی:بعد از رودخانه
کوچه:اولین مزرعه
پلاک:

شرکت رباط کشت مدیر علی موحدی مهر شماره ثبت 373 کلیه امور کشاورزی

واحد:
تلفن1:55148698
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:55148780
کدپستی:
شروع عضویت:1391/03/30

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs