گت بلاگز تعاونی تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر شرکت تعاونی 708900435

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر مدیر ابوذر عرب احمدی شماره ثبت 1947 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر

ردیف:435
نام شرکت:تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:ابوذر عرب احمدی
شماره نظام مهندسی:708900435
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126331421
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر
شماره ثبت:1947
تاریخ ثبت:1385/12/01
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:شهرک مدرس
خیابان اصلی2:حسین آباد دفتری
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:-

شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری نگین کویر مدیر ابوذر عرب احمدی شماره ثبت 1947 مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی-تولید محصولات کشاورزی -تولید گوشت و شیر

واحد:-
تلفن1:2324384
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:2281643
کدپستی:
شروع عضویت:1389/02/11

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs