گت بلاگز تعاونی تعاونی مزرعه مشاور پارس شرکت تعاونی 708600098

شرکت تعاونی مزرعه مشاور پارس مدیر پیام آقایی شماره ثبت 297867 اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط

ردیف:98
نام شرکت:تعاونی مزرعه مشاور پارس
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:پیام آقایی
شماره نظام مهندسی:708600098
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط
شماره ثبت:297867
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی مزرعه مشاور پارس مدیر پیام آقایی شماره ثبت 297867 اجرای طرحهای کشاورزی و نظارت در آن و انجام مشاوره های مرتبط -تامین و واردات لوازم و تجهیزات مرتبط با فعالیت شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوطه شرکت در مزایدات و منقصات مرتبط

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-مشیریه-کوچه دوم شرقی-پلاک 60-طبقه دوم شرقی
تلفن2:33452637
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31533

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs