گت بلاگز تعاونی تعاونی سبزه آرای فراگام شرکت تعاونی 708700255

شرکت تعاونی سبزه آرای فراگام مدیر سعیداله ملکی شماره ثبت 962 طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری

ردیف:255
نام شرکت:تعاونی سبزه آرای فراگام
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:سعیداله ملکی
شماره نظام مهندسی:708700255
تلفن همراه مدیرعامل 1:9126582663
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری
شماره ثبت:962
تاریخ ثبت:1387/05/13
استان:تهران
شهر:پاکدشت
خیابان اصلی1:-
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:پاساژ البرز
پلاک:105

شرکت تعاونی سبزه آرای فراگام مدیر سعیداله ملکی شماره ثبت 962 طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی و دامپروری-تولید محصولات کشاورزی و باغی و دامی-اجرای پروژه های تولید قارچ-اجرای کلاسهای آموزشی-مشاوره کشاورزی و دامپروری-طراحی و اجرای فضای سبز-زنبورداری

واحد:-
تلفن1:3036519
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:3036519
کدپستی:
شروع عضویت:1387/08/05

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs