گت بلاگز تعاونی تعاونی دامیاران همراه پاکدشت شرکت تعاونی 708600132

شرکت تعاونی دامیاران همراه پاکدشت مدیر علیرضا یونسی شماره ثبت 241 خدمت کشاورزی

ردیف:132
نام شرکت:تعاونی دامیاران همراه پاکدشت
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:علیرضا یونسی
شماره نظام مهندسی:708600132
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123910141
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمت کشاورزی
شماره ثبت:241
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاونی دامیاران همراه پاکدشت مدیر علیرضا یونسی شماره ثبت 241 خدمت کشاورزی

واحد:
تلفن1:
آدرس2:پاکدشت-آلوئک-خ صاحب الزمان-کوچه پنجم
تلفن2:0292-3021398
فاکس:0292-3021398
کدپستی:
شروع عضویت:31669

دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs