گت بلاگز تعاونی تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب شرکت تعاونی 708700208

شرکت تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب مدیر فاطمه بیات شماره ثبت 287920 تاسیس کلینیک آفات و بیماریهای گیاهی-انجام کلیه کلاسهای آموزشی و ترویجی -تهیه و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروریو منابع طبیعی و فضای سبز-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث و نگهداری پروژه های کشت گلخانه ای

ردیف:208
نام شرکت:تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:فاطمه بیات
شماره نظام مهندسی:708700208
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125707587
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:تاسیس کلینیک آفات و بیماریهای گیاهی-انجام کلیه کلاسهای آموزشی و ترویجی -تهیه و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروریو منابع طبیعی و فضای سبز-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث و نگهداری پروژه های کشت گلخانه ای
شماره ثبت:287920
تاریخ ثبت:1385/10/30
استان:تهران
شهر:تهران
خیابان اصلی1:تجریش
خیابان اصلی2:دزاشیب
خیابان فرعی:بوعلی-سلیمی
کوچه:امیرنوری
پلاک:مجتمع صدف-بلوک 2

شرکت تعاونی خدمات کشاورزی زمزمه سبز سیب مدیر فاطمه بیات شماره ثبت 287920 تاسیس کلینیک آفات و بیماریهای گیاهی-انجام کلیه کلاسهای آموزشی و ترویجی -تهیه و اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروریو منابع طبیعی و فضای سبز-خدمات کشاورزی-طراحی و احداث و نگهداری پروژه های کشت گلخانه ای

واحد:زنگ 232
تلفن1:22204556
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1387/03/21

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs