گت بلاگز تعاونی تعاونی خدمات فنی و مهندسی مسیر سبز فدک شرکت تعاونی 708800416

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی مسیر سبز فدک مدیر اکرم ملک شماره ثبت 2011 اجرای طرحهای ترویجی و آموزش جهاد کشاورزی و طرحهای فضای سبز شهرداری-شرکت در مناقصه ها و اخذ تسهیلات و وام

ردیف:416
نام شرکت:تعاونی خدمات فنی و مهندسی مسیر سبز فدک
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:اکرم ملک
شماره نظام مهندسی:708800416
تلفن همراه مدیرعامل 1:9127642589
تلفن همراه مدیرعامل 2:9372120156
موضوع فعالیت:اجرای طرحهای ترویجی و آموزش جهاد کشاورزی و طرحهای فضای سبز شهرداری-شرکت در مناقصه ها و اخذ تسهیلات و وام
شماره ثبت:2011
تاریخ ثبت:1385/05/26
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:شهید باهنر
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:شهید بصیرائی
پلاک:50

شرکت تعاونی خدمات فنی و مهندسی مسیر سبز فدک مدیر اکرم ملک شماره ثبت 2011 اجرای طرحهای ترویجی و آموزش جهاد کشاورزی و طرحهای فضای سبز شهرداری-شرکت در مناقصه ها و اخذ تسهیلات و وام

واحد:طبقه دوم
تلفن1:22247852
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/12/18

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs