گت بلاگز تعاونی تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار شرکت تعاونی 708600177

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار مدیر مجید روستایی شماره ثبت 1927 خدمات کشاورزی-امور باغبانی-واردات بذر-خدمات گلخانه ای-پرورش قارچ-مشاوره بخش کشاورزی

ردیف:177
نام شرکت:تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:مجید روستایی
شماره نظام مهندسی:708600177
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات کشاورزی-امور باغبانی-واردات بذر-خدمات گلخانه ای-پرورش قارچ-مشاوره بخش کشاورزی
شماره ثبت:1927
تاریخ ثبت:1386/02/02
استان:تهران
شهر:شهریار
خیابان اصلی1:بلوار رسول اکرم
خیابان اصلی2:-
خیابان فرعی:-
کوچه:جنب نیروی انتظامی
پلاک:ساختمان شماره 2جهاد کشاورزی

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی موج سبز شهریار مدیر مجید روستایی شماره ثبت 1927 خدمات کشاورزی-امور باغبانی-واردات بذر-خدمات گلخانه ای-پرورش قارچ-مشاوره بخش کشاورزی

واحد:-
تلفن1:3222030
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1386/12/08

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs