گت بلاگز تعاونی تعاونی خدمات فنی مهندسی آتیه سبز وارنا شرکت تعاونی 708800316

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی آتیه سبز وارنا مدیر جواد دماوندی شماره ثبت 2470 ارائه خدمات کشاورزی-دامپروری -آبخیزداری و …

ردیف:316
نام شرکت:تعاونی خدمات فنی مهندسی آتیه سبز وارنا
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:جواد دماوندی
شماره نظام مهندسی:708800316
تلفن همراه مدیرعامل 1:9125910682
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:ارائه خدمات کشاورزی-دامپروری -آبخیزداری و …
شماره ثبت:2470
تاریخ ثبت:1388/01/22
استان:تهران
شهر:ورامین
خیابان اصلی1:حامدی
خیابان اصلی2:مهدیه 10
خیابان فرعی:-
کوچه:-
پلاک:6

شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی آتیه سبز وارنا مدیر جواد دماوندی شماره ثبت 2470 ارائه خدمات کشاورزی-دامپروری -آبخیزداری و …

واحد:طبقه دوم-واحدسمت چپ
تلفن1:2255807
آدرس2:
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:1388/02/19

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs