گت بلاگز تعاونی تجهیزگستران سبز شرکت تعاونی 708600125

شرکت تجهیزگستران سبز مدیر حامد حسینی روزبهانی شماره ثبت 345 آموزش و انجام طرح،مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به کشاورزی،دامپروری،شیلات،مکانیزاسیون،جنگلکاری،زراعت،باغبانی،گلخانه ای،آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-نگهداری فضای سبز

ردیف:125
نام شرکت:تجهیزگستران سبز
نوع شرکت:تعاونی
نام مدیر عامل:حامد حسینی روزبهانی
شماره نظام مهندسی:708600125
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123476197
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:آموزش و انجام طرح،مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به کشاورزی،دامپروری،شیلات،مکانیزاسیون،جنگلکاری،زراعت،باغبانی،گلخانه ای،آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-نگهداری فضای سبز
شماره ثبت:345
تاریخ ثبت:30779
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تجهیزگستران سبز مدیر حامد حسینی روزبهانی شماره ثبت 345 آموزش و انجام طرح،مشاوره و اجرای کلیه امور مربوط به کشاورزی،دامپروری،شیلات،مکانیزاسیون،جنگلکاری،زراعت،باغبانی،گلخانه ای،آبیاری تحت فشار-آبخیزداری-نگهداری فضای سبز

واحد:
تلفن1:
آدرس2:پاکدشت-خ شهید نورا… پازوکی-خ شهید جعفر پازوکی-پلاک7
تلفن2:
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31659

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs

بدون دیدگاه

دیدگاه شما

نظر شما: