گت بلاگز تعاوني شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه شرکت تعاوني 708500047

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

ردیف:47
نام شرکت:شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:محمدحسين رفيعي
شماره نظام مهندسی:708500047
تلفن همراه مدیرعامل 1:9121499262
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي
شماره ثبت:809
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني فني مهندسي كشاورزي گلفام چمن آراي انديشه مدیر محمدحسين رفيعي شماره ثبت 809 توليد محصولات گلخانه اي ،مشاورهطراحي نظارت واجراي پروژه هاي كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:شهريار-فاز2شهرك انديشه-خ ياس جنوبي-خ لاله پنجم-پ1328
تلفن2:
فاکس:0261-2743534
کدپستی:
شروع عضویت:31209

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs