گت بلاگز تعاوني شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم شرکت تعاوني 708600079

شرکت شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم مدیر مهران جندقي شماره ثبت 160323 توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي

ردیف:79
نام شرکت:شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:مهران جندقي
شماره نظام مهندسی:708600079
تلفن همراه مدیرعامل 1:9123004527
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي
شماره ثبت:160323
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت شركت تعاوني توليدي نهال گردو و زيتون مصمم مدیر مهران جندقي شماره ثبت 160323 توليد و تكثير و توزيع انواع نهال مثمر و غيره مثمر-توليد انواع گل و گياه-طراحي و احداث فضاي سبز و واردات و صادرات انواع اقلام كشاورزي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-بلوار كشاورز-خ دكتر قريب-ك حجت-پ45-ط سوم-
تلفن2:
فاکس:44071361
کدپستی:
شروع عضویت:31455

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs