گت بلاگز تعاوني تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار شرکت تعاوني 708600093

شرکت تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار مدیر صادق فعال رازليق شماره ثبت 273401 اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي

ردیف:93
نام شرکت:تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:صادق فعال رازليق
شماره نظام مهندسی:708600093
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي
شماره ثبت:273401
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت تعاوني خدمت آموزشي و ترويج ارمغان كشت و كار مدیر صادق فعال رازليق شماره ثبت 273401 اجراي طرحهاي خدماتي ، آموزشي و نمايشي در امور كشاورزي، دامپروري و باغباني ، صنايع غذايي و مكانيزاسيون ،مبارزه با آفات و بيماريهاي گاهي و دامي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-خ پيروزي-سه راه سليمانيه-اول دهم فروردين-كوچه مسچين-پلاك 590-طبقه اول
تلفن2:33352816
فاکس:
کدپستی:
شروع عضویت:31518

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs