گت بلاگز تعاوني اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران شرکت تعاوني 708400036

شرکت اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران مدیر عليرضا يد بخشي شماره ثبت 203886 خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي

ردیف:36
نام شرکت:اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران
نوع شرکت:تعاوني
نام مدیر عامل:عليرضا يد بخشي
شماره نظام مهندسی:708400036
تلفن همراه مدیرعامل 1:
تلفن همراه مدیرعامل 2:
موضوع فعالیت:خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي
شماره ثبت:203886
تاریخ ثبت:
استان:
شهر:
خیابان اصلی1:
خیابان اصلی2:
خیابان فرعی:
کوچه:
پلاک:

شرکت اتحاديه شركتهاي تعاوني خدمات فني و مهندسي علوم دامي استان تهران مدیر عليرضا يد بخشي شماره ثبت 203886 خدمات ترويجي-خدمات مهندسي-خدمات فني مربوط به امور دامي

واحد:
تلفن1:
آدرس2:تهران-فلكه اول صادقيه-نرسيده به خ خسرو-ساختمان مرواريد-طبقه4-واحد36
تلفن2:44232957-44233624
فاکس:4.4233624442e+015
کدپستی:
شروع عضویت:31031

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs