گت بلاگز اخبار گوناگون ابتکار دیدنی در تبلیغات اتوبوسی دانمارک

اتوبوس های دانمارک که چندی پیش به خاطر تبلیغات یک مرکز نگهداری از حیوانات مشهور شده است بودند دوباره میزبان تبلیغات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شدند.

ابتکار دیدنی در تبلیغات اتوبوسی دانمارک

ابتکار دیدنی در تبلیغات اتوبوسی دانمارک

عبارات مهم : طراحي

اتوبوس های دانمارک که چندی پیش به خاطر تبلیغات یک مرکز نگهداری از حیوانات مشهور شده است بودند دوباره میزبان تبلیغات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شدند.

ويژگي اين تبليغات جداي از وجهه محيط زيستي ارزش مهارت گرافيست هايي است كه آنها را طراحي مي كنند. تبليغات ياد شده است بيشترين فضا را روي بدنه اتوبوس ها اشغال مي كند ولی به لحاظ زيبايي و بيان بصري قوي هست، تا جايي كه برخي با آنها از خود سلفي مي گيرند.

ابتکار دیدنی در تبلیغات اتوبوسی دانمارک

همشهری

اتوبوس های دانمارک که چندی پیش به خاطر تبلیغات یک مرکز نگهداری از حیوانات مشهور شده است بودند دوباره میزبان تبلیغات مرتبط با حفاظت از محیط زیست شدند.

واژه های کلیدی: طراحي | اتوبوس | اتوبوس | تبليغات | تبلیغات | دانمارک | گرافيست | اخبار گوناگون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs