گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پرسش از وزیر اطلاعات راجع به بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به صحن علنی مجلس می‌آید / مطهری

نائب مدیر مجلس شورای اسلامی گفت که سوالش از وزیر اطلاعات راجع به بازدداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به صحن عنلی مجلس می‌آید

پرسش از وزیر اطلاعات راجع به بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به صحن علنی مجلس می‌آید / مطهری

مطهری: پرسش از وزیر اطلاعات راجع به بازداشت مدیران کانال های تلگرامی به صحن علنی مجلس می آید

عبارات مهم : سیاسی

نائب مدیر مجلس شورای اسلامی گفت که سوالش از وزیر اطلاعات راجع به بازدداشت مدیران کانال های تلگرامی به صحن عنلی مجلس می آید

به گزارش ایسنا، علی مطهری در یادداشت اینستاگرامی خود نوشت: دیروز پرسش من و بیست نفر از نمایندگان دیگر از وزیر اطلاعات راجع به بازداشت مدیران کانال های تلگرامی پرمخاطب در آخر سال ۹۵ زمانی که مجلس و رسانه ها تعطیل می شدند، در کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد. وزیر گفت این اقدام کار ما نبود و معاونش نیز گفت که این کانال ها هیچ تخلف سیاسی یا اخلاقی نداشته اند. حرف من این بود که وزارت اطلاعات نباید اجازه ورود یک نهاد دیگر را که به مجلس پاسخگو نیست به حوزه کاری اش بدهد والا هیچکس جلودار آنها نخواهد بود و این امر جهت کشور و انقلاب یک خطر هست. به هر حال از پاسخ وزیر قانع نشدم و قاعدتا پرسش باید به صحن علنی بیاید.

پرسش از وزیر اطلاعات راجع به بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی به صحن علنی مجلس می‌آید / مطهری

واژه های کلیدی: سیاسی | کانال | بازداشت | اطلاعات | اخبار سیاسی و اجتماعی


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs