گت بلاگز اخبار اجتماعی فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج‌های ناایمن

صبح امروز کلیات طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و

فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج‌های ناایمن

فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج های ناایمن

عبارات مهم : ایران

صبح امروز کلیات طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناایمن بلندمرتبه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و برطرف خطر احتمالی با کسب اکثریت آرا به تصویب رسید.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این بررسی، علی اعطا به عنوان پیشنهاد دهنده این طرح دو فوریتی ضمن برشمردن دلایل ارائه دو فوریت بررسی طرح گفت: علی رغم وجود الزامات قانونی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری درخصوص شناسایی و پایش مستمر کلیه ساختمان های موجود بلندمرتبه، اقدام خاص ای در سطح مدیریت شهری در این زمینه صورت نگرفته است.

فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج‌های ناایمن

وی با بیان اینکه تدوین و پیاده سازی برنامه اجرایی جهت الزام مالکان و متصرفان به مقاوم سازی سازه و به کارگیری تمهیدات آتش نشانی در ساختمان هایی که دارای نواقص سازه ای یا نامقاوم در برابر آتش سوزی های احتمالی هستند، الزامی هست، گفت: براساس بند یک مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری که اطراف اتفاق پلاسکو تکالیفی را جهت شهرداری ها ایجاد کرده، مستندسازی، تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی ساختمان های بلندمرتبه از وظایف شهرداری ها است که باید با همکاری شرکت نظام مهندسی انجام گیرد.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه با توجه به ضرورت انجام هرچه سریع تر این اقدام و با عنایت به اینکه مدت وقت مشخصی جهت انجام این مهم قید نشده، تعیین وقت مشخص جهت ارائه گزارش از شهرداری مهم هست، گفت: در بند 4 این مصوبه نیز به ارائه تمهیدات اصلاحی مورد نیاز جهت ساختمان های بلندمرتبه اشاره شده است است که این موارد نیز با ارائه اجرای برنامه عملیاتی و الزام مشخص از سوی شهرداری قابل پیگیری و نظارت است که بر همین اساس این طرح با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه شده است است.

صبح امروز کلیات طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و

اعطا افزود: زیاد کردن تاب آوری شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در برابر مخاطرات طبیعی و غیرطبیعی، نبود آمار و اطلاعات دقیق از وضع موجود ساختمان های بلندمرتبه قدیمی و ناایمن جهت جلوگیری از فشار اتفاق پلاسکو و عدم وجود برنامه ای مشخص و الزام آور جهت ایمن سازی ساختمان های قدیمی از دلایل ارائه این طرح بوده است.

به گزارش ایسنا، بعد از قرائت دلایل ارائه این طرح با قید دو فوریت، هیات رییسه اجازه داد موافقان و مخالفان نظرات خود را اعلام کنند که رسولی به عنوان مخالف دوفوریت گفت: این طرح شهرداری را ملزم می کند که تک به تک ساختمان ها را بررسی کند ولی واقعیت این است که عمده ساختمان های ناایمن، نظامی، امنیتی و قضایی هستند که کارشناس شهرداری هیچ! شهردار را هم راه نمی دهند.

وی با بیان اینکه این طرح امری فرابخشی است گفت: بر دیوار کوتاه شهرداری یادگاری ننویسید و دقت داشته باشید که ما مجری طرح های دبیرخانه شورای عالی شهرسازی نیستیم.

فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج‌های ناایمن

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در شأن شورا نیست که به عنوان پارلمان محلی، مصوبات شورای عالی را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش ایسنا، محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی به عنوان موافق دو فوریت گفت: همه ما در شورای شهر نسبت به ساختمان های بلندمرتبه پایتخت کشور عزیزمان ایران دغدغه داریم و ملزم به ارائه برنامه عملیاتی جهت ایمن سازی ساختمان ها هستیم که شهرداری می تواند در این برنامه نقش سایر دستگاه ها را مورد توجه قرار دهد.

صبح امروز کلیات طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه برنامه عملیاتی ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن بلندمرتبه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران اعم از مسکونی و غیرمسکونی و

به گزارش ایسنا، همچنین کلایی قائم مقام معاون برنامه ریزی و امور شوراها نیز با بیان اینکه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باید وقت متناسبی با وظیفه ای که بر دوش شهرداری گذاشته، در نظر بگیرد، گفت: شناسایی ساختمان های مهم و ناایمن شهر ظرف مدت دو ماه امکان پذیر نیست و نمی توان کمتر از 4 ماه این مهم را محقق کرد.

به گزارش ایسنا، پیشنهاد اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به زیاد کردن مدت وقت شناسایی، مستندسازی و تهیه شناسنامه و ایجاد بانک اطلاعاتی کلیه ساختمان های بلندمرتبه از دو ماه به 6 ماه با اکثریت آرا رأی آورد.

فرصت 6 ماهه شورا به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت ارایه لیست برج‌های ناایمن

همچنین براساس پیشنهاد اعضای شورای شهر، شهرداری مکلف شد با هماهنگی و جلب همکاری شرکت ها و مراکز مربوطه در جهت برطرف خطر احتمالی و پایش مستمر ساختمان ها و همچنین ترغیب مالکان به ایمن سازی در بازه عملیاتی 6 ماهه از تاریخ تصویب مصوبه اقدام کند و لایحه برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های ناامین بلندمرتبه شهر تهران، اعم از مسکونی و غیرمسکونی و برطرف خطر احتمالی را به شورای شهر ارائه کند.

واژه های کلیدی: ایران | برنامه | ساختمان | شهرداری | شورای شهر | برنامه ریزی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs