گت بلاگز اخبار اجتماعی در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از امتناع نجفی در خصوص بعد گرفتن استعفایش خبر داد. 

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

عبارات مهم : ایران

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

نجفی با استناد به قضاوت قطعی سه دکتر مختلف، استعفایش را بعد نگرفت / شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ساعت ۱۰ جلسه را ترک کرد / رأی گیری استعفا در روز یکشنبه / راجع به گزینش سرپرست شهرداری تصمیم گیری نشد

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از امتناع نجفی در خصوص بعد گرفتن استعفایش خبر داد.

مجید فراهانی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در جلسه غیر علنی امروز با آقای نجفی در خصوص استعفای ایشان در جلسه همفکری اعضای شورای شهر گفت وگو کردیم، گفت: نجفی نهایتا با استناد به قضاوت قطعی سه دکتر متفاوت در خصوص بیماری صعب العلاج ارزش حاضر به بعد گرفتن استعفا نشدند.

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

وی با بیان اینکه عنوان گزینش سرپرست فعلا مطرح نیست و قرار شد عنوان مذاکرات در جلسه عمومی روز یکشنبه 19 فروردین» مطرح شود، گفت: استعفای ایشان روز یکشنبه آتی به رأی اعضای شورای شهر گذاشته می شود.

بیماری نجفی را خیلی ها دارند و دلیلی بر استعفا نیست

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از امتناع نجفی در خصوص بعد گرفتن استعفایش خبر داد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: قرار نیست جهت شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران سرپرستی گزینش شود و همه اعضای شورای شهر به دنبال آن هستند که نجفی از این تصمیم خود منصرف شود.

به گزارش فارس، مرتضی الویری در حاشیه جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اظهار داشت: تمامی اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به این مورد تأکید دارند که نجفی باید در سمت خود بماند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز در مورد گزینش سرپرست شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گزارشاتی صورت گرفته هست، گفت: تاکنون در این جلسه راجع به گزینش سرپرست تصمیم گیری نشده است و فعلاً نجفی به عنوان شهردار به فعالیت خود ادامه می دهد.

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

وی گفت: اکثریت قاطع شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به دنبال این هستند که نجفی از تصمیم خود منصرف شود.

الویری گفت: عملکرد نجفی در شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مثبت بوده است و گزینش گزینه دیگر به جای نجفی فعلا مطرح نیست.

رئیس کمیته بودجه شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از امتناع نجفی در خصوص بعد گرفتن استعفایش خبر داد. 

وی افزود: تمامی گزینه هایی که راجع به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مطرح می شود شایعه است و جلسه هم اندیشی همچنان ادامه دارد.

وی گفت: بیماری ای که راجع به نجفی نیز مطرح شده است هست، یک نوع بیماری عادی است و خیلی ها این بیماری را دارند.

در جلسه غیررسمی شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران چه گذشت؟

اصرار نجفی بر استعفا در جلسه شورای شهر / شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران ساعت ۱۰ جلسه را ترک کرد

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران تاکید کرد که علت استعفایش، بیماری است.

به گزارش ایلنا، محمدعلی نجفی صبحگاه امروز در جلسه هم اندیشی با اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران دلایل استعفای خود را با تاکید بر بیماری اش در جلسه مطرح و ساعت ۱۰ جلسه را ترک کرد.

اکنون اعضای شورا در حال بحث اطراف پذیرش یا عدم پذیرش استعفا هستند.

همچنین به نقل از یک منبع آگاه نجفی نامه دوم استعفای خود را هم امروز به شورا شهر ارائه داده و جهت رفتن اصرار دارد.

واژه های کلیدی: ایران | استعفا | بیماری | شهرداری | شورای شهر | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs