گت بلاگز اخبار اجتماعی بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عاملی در جهت تبدیل شدن به شهر شیشه‌ای است

رییس شرکت بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرسشها مورد توجه بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عاملی در جهت تبدیل شدن به شهر شیشه‌ای است

بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عاملی در جهت تبدیل شدن به شهر شیشه ای است

عبارات مهم : ایران

رییس شرکت بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرسشها مورد توجه بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت تبدیل شدن به شهرشیشه ای است و از رسانه ها می خواهیم به عنوان چشم سوم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بازرسان افتخاری شهر باشند.

به گزارش ایسنا، محمدجواد شیرازی با اشاره به اینکه عنصر مهم تحقق شهر شیشه ای براق سازی هست، تصریح کرد: جهت تحقق این مهم نیازمند به چشمان تیزبین و بینا هستیم و از نظر بازرسی چشم تیزبینی که باید معضلات، پرسشها و تخلفات شهری را رصد کند، رسانه ها و خبرنگاران هستند.

بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران عاملی در جهت تبدیل شدن به شهر شیشه‌ای است

رئیس شرکت بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران با بیان اینکه شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در بخش بازرسی دست نیاز به سوی رسانه ها دراز می کند، گفت: از رسانه ها و خبرنگاران می خواهیم در دوره تازه مدیریت شهری، پرسشها متفاوت شهری را رصد کنند و اگر شاهد اشتباه و اشتباه، چه در گذشته و چه حال هستند در چهارچوب رعایت قانون به بازرسی منعکس کرده و شهرداری را در ارائه خدمات کیفی تر یاری کنند.

وی از رسانه ها خواست خود را بازرس افتخاری شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بدانند و با رصد مداوم، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را در دست یابی به شهرشیشه ای کمک کنند.

رییس شرکت بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: بازیابی هویت شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از پرسشها مورد توجه بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران

شیرازی خاطرنشان کرد: جهت نظارت بر عملکرد شهرداری، لزوما نباید کارمند بازرسی بود، شهروندان می توانند از طریق سامانه 137 و 1888 شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران را در این امر مهم یاری کنند.

وی از طراحی اپیلیکیشن سامانه 137 و 1888 خبر داد و افزود: در امر بازرسی به سمت هوشمند سازی سامانه های 137 و 1888 حرکت کرده ایم که هر شهروند بتواند رویداد، معضل و تخلفات صورت گرفته در محل زندگی خود و شهر را به صورت آنلاین به این دو سامانه ارسال کرده و نتیجه را روی گوشی های خود پیگیری کنند.

بر أساس گزارش روابط عمومی شرکت بازرسی شهرداری تهران، مدیر شرکت بازرسی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در مورد تفاوت آمار اعلام شده است در مورد کارمندان شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران نیز خاطرنشان کرد: طبق اعلام معاونت منابع انسانی، شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران به طور رسمی 68 هزار نیرو دارد و آمارهای مختلفی که ارائه می شود مربوط به نیروهای پیمانی و قراردادی هستند که باید به سرعت وظیفه این عنوان را مشخص و آمار دقیقی از نیروهای استخدام رسمی، قرارداد هادیان شهر و خدمات اداری،پیمانکاران و کارمندان را ارائه دهد، البته امیدواریم آمار روی 68 هزار نفر باقی مانده و زیاد کردن نیابد.

واژه های کلیدی: ایران | رسانه ها | شهرداری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs