گت بلاگز اخبار اجتماعی این هم عذاب وجدان سعید مرتضوی!

«مرتضوی: عذاب وجدان دارم ولی تقصیر ندارم» این اظهار نظر سوژه کارتون محسن ظریفیان در نیشخط شده است است.

این هم عذاب وجدان سعید مرتضوی!

این هم عذاب وجدان سعید مرتضوی!

عبارات مهم : کارتون

«مرتضوی: عذاب وجدان دارم ولی تقصیر ندارم» این اظهار نظر سوژه کارتون محسن ظریفیان در نیشخط شده است است.

این هم عذاب وجدان سعید مرتضوی!

واژه های کلیدی: کارتون | عذاب وجدان | سعید مرتضوی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs